Nieuws

Eén prijsindex voor de Belgische gasmarkt

Coretec Energy

13/09/2023 Artikelen

Eén prijsindex voor de Belgische gasmarkt

Vanaf 1 oktober 2023. België bereidt zich voor om zijn twee gasindexen, ZTP notioneel en ZTP fysisch, samen te voegen tot één referentie-index, ZTP.  Deze beslissing van Fluxys, de beheerder van het Belgische gasnet, met de steun van de CREG, heeft tot doel de Belgische gasmarkt te vereenvoudigen.

 

Achtergrond

Elk Europees land heeft zijn eigen nationale referentie-index voor de gasmarkt. Het gaat onder meer om de PEG in Frankrijk, de ZTP in België en de TTF in Nederland. De prijzen op deze verschillende markten blijven nauw met elkaar verbonden, met uitzondering van de crisisperiode van 2022.

Een van de meest verhandelde indexen in Europa, en een die de benchmarkindex is geworden voor Europese spelers, is de TTF. Daarom zult u, zelfs wanneer u gas koopt in België, merken dat uw contract (voor de meeste van onze klanten) een prijsformule bevat die gebaseerd is op deze index, vanwege de liquiditeit ervan.

De TTF is historisch gekoppeld aan de exploitatie van mager gas in Groningen. Nu deze exploitatie vrijwel stilligt en de TTF-index in 2022 een ongekende volatiliteit laat zien, is het vertrouwen verloren gegaan. De reactie hierop is een poging van elk land om zijn nationale index nieuw leven in te blazen. In het geval van België leek een fusie van twee indexen tot één index, om de liquiditeit van de gasmarkt te vereenvoudigen en te vergroten, een stap in de richting van een meer solide nationale index.

 

Welke gevolgen heeft dit voor eindklanten?

Of je formule nu gekoppeld is aan de TTF of aan de ZTP, de uiteindelijke impact is vrijwel nihil.

Wat we op de lange termijn zouden kunnen zien is een versterking van andere indexen dan de TTF en dus, in het geval van België, een grotere aanwezigheid van de ZTP-index in leveranciersformules voor gascontracten.

 

Klik hier om het persbericht van de Creg te lezen( https://www.creg.be/nl/publicaties/persbericht-pr230713. )