Beleid inzake gegevensbescherming

CORETEC ENERGY respecteert en beschermt uw privacy. We willen waardig blijven voor het vertrouwen dat u ons geeft door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten. Wij willen ook dat u zich perfect op uw gemak voelt wanneer u op onze website surft. Daarom willen we u op een transparante wijze informeren over de behandeling van uw persoonsgegevens die u ons toevetrouwt.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking :

  CORETEC OFFICE SA – Rue des Gardes-Frontières, 1 te 4031 ANGLEURKBO/BTW : BE0680.782.622

  Tel : +32 4 365 70 25 | Fax : +32 4 246 04 56 | www.coretec.be | info@coretec.be

 2. Afgevaardigde voor de gegevensbescherming : onbestaand.
 3. Gebruik van cookies :

  Cookies zijn kleine blokken van informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de computer van een gebruiker die verbonden is met het internet (www.larousse.fr).

  Wanneer u op onze website surft, installeren en/of verzamelen wij de volgende cookies: verbindingscookies, prestatiecookies, gebruiksvriendelijkheidscookies, cookies van gebruiksvriendelijkheid van toetsenbord, cookies van oorsprong van bezoek, multimediaondersteunende cookies, statistische cookies en gesprekscookies, cookies van gebruik van multimedia, trackingcookies, reclamecookies en cookies van het delen van multimedia-inhoud.

  Deze cookies worden bewaard op uw harde schijf voor een variabele periode van maximum twaalf (12) maanden.

  Om de creatie van cookies te voorkomen of hierover te worden geïnformeerd, zie de volgende pagina:

  Houd er rekening mee dat u, door het uitschakelen van cookies, mogelijk niet kunt profiteren van alle functionaliteiten die onze website te bieden heeft.

 4. Betrokken categorieën van persoonsgegevens :

  Wij behandelen enkel de standaardcategorieën van persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die u ons persoonlijk verstrekt, zoals:

  • Contractgegevens ;
  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identiteiten toegewezen door de verantwoordelijke;
  • Financiële identificatiegegevens : bankrekeningnummer ;
  • Navigatiegegevens : formuliergegevens, cookies en IP-adressen;
  • Persoonlijke gegevens en samenstelling van het gezin;
  • Studies, opleiding, beroep, tewerkstelling en professionele activiteiten,;
  • Indien u ons volgt op sociale netwerken : uw profielgegevens.
 5. Doelstellingen en rechtsgrond voor de verwerking :

  De behandeling van uw persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten of de precontractuele maatregelen die u aan ons vraagt (artikel 6, §1, b GDPR) en voor de voortzetting van de legitieme belangen zoals het identificeren van de vertegenwoordigers van onze huidige/potentiële klanten, zorgen voor de goede werking en de verbetering van onze website, het bewijs voorbehouden van de goede uitvoering van onze contractuele verplichtingen of onze nieuwe producten en diensten of promotionele activiteiten delen met onze huidige/potentiële klanten (artikel 6, §1, f GDPR).

  Uw persoonsgegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie die we nooit delen met derden en die niet worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, tenzij wij uw voorafgaande toestemming hebben gekregen door het aanvinken van de nodige vakjes op onze website (artikel 6, §1, a GDPR).

 6. Ontvangers van de gegevens :

  Iedereen aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt met het oog op de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen, met inbegrip van de bevoegde autoriteiten en juridische adviseurs.

 7. Internationale gegevensoverdracht :

  Wij hebben niet de intentie om uw persoonsgegevens over te dragen aan derde landen van de EU.

  Een dergelijke overdracht kan echter plaatsvinden voor zover nodig in de uitvoering van het contract dat u met ons hebt afgesloten, voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek, voor de ondertekening of de uitvoering van een contract afgesloten in uw belang tussen ons en een andere natuurlijke of rechtspersoon, of zelfs voor de vaststelling, de uitvoering of de verdediging van rechtsvorderingen.

 8. Duur van de bewaring van gegevens :

  Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend bewaard worden zo lang als nodig om de dienst te verrichten waarvoor zij verzameld werden en het realiseren van de acties die ons zijn toegekend in het kader van onze (pre)-contractuele relatie.

 9. Uw rechten :

  U hebt het recht ons te contacteren via e-mail (info@coretec.be) om ons, op vertoon van uw identiteitskaart, uw wens mee te delen:

  • Om op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de opzegging;
  • Om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken;
  • Om te profiteren van de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of u te verzetten tegen de verwerking ervan.

  Wij zullen ons best doen om zo spoedig mogelijk te reageren op uw verzoek.

  Bij het ontbreken van een adequaat antwoord van onze kant, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (contact@apd-gba.be).

 10. De vereiste om uw persoonsgegevens in te dienen is een voorwaarde voor het afsluiten en de uitvoering van het contract dat u met ons aangaat :

  Indien u weigert ons deze gegevens te bezorgen, behouden wij ons de mogelijkheid om geen contract met u af te sluiten, of zelfs het contract dat u met ons bindt te beëindigen, in die zin dat we onze contractuele verplichtingen niet zouden kunnen nakomen.

 11. We doen geen geautomatiseerde besluitvorming. 
 12. Algemene informatie :

  Wij vinden het vanzelfsprekend dat onze handelingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens strikt overeenkomt met de toepasselijke wetgeving in België en in de Europese Unie.

  Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van websites waarnaar onze site zou verwijzen, indien van toepassing, via hyperlinks, sites van derden of partnersites.