Nieuws

Energy Market News

Markttrends - Hoe ontcijfer je Weekly News?

15/10/2023 Artikelen

Energy Market News

Coretec Energy, uw partner voor duurzaam en efficiënt energiebeheer, informeert u wekelijks over de trends op de energiemarkten via Weekly News. Sommige specifieke termen zijn echter een beetje technisch en niet altijd gemakkelijk te begrijpen.

DE TIJDSAANDUIDING

Bij energie wordt een onderscheid gemaakt tussen de kortetermijnmarkt (spot) en de langetermijnmarkt (forward). 

 • Spot: 

De prijs wordt vandaag berekend voor levering de volgende dag. 

 • Termijn: 

De prijs wordt vandaag berekend voor levering in de toekomst en voor een bepaalde periode (een jaar, een kwartaal, een maand)

 • CAL of Y -> energievoorziening voor een heel jaar

De term “CAL” is een afkorting van “calendar” en komt overeen met het kalenderjaar.

Dus CAL 24 = energievoorziening voor het hele jaar 2024

De term “Y”, afkorting van “Year”, verwijst ook naar het kalenderjaar.

Dus Y + 1 = energievoorziening voor het volgende volledige jaar.

Als voorbeeld: 

 • Wat is het verschil tussen Y+1 = CAL24?

CAL24 zal altijd overeenkomen met het aanbod van het jaar 2024.

De Y+1 is een voortschrijdende notering die overeenkomt met het aanbod van het volgende jaar. Als de index in 2023 wordt gepubliceerd, komt hij overeen met het aanbod van het jaar 2024. Indien daarentegen de index Y+1 in 2022 wordt gepubliceerd, komt deze overeen met het aanbod van het jaar 2023. 

 • Q -> energievoorziening voor een heel kwartaal

De term “Q” is een afkorting van Quarter en komt overeen met de levering van een kwartaal.

Ofwel Q1 23 staat altijd voor het eerste kwartaal van het jaar 2023. 

Q + 1 is een voortschrijdende notering die overeenkomt met het aanbod van het volgende kalenderkwartaal. 

 

Als voorbeeld:  Als we ons in februari 2023 bevinden, komt Q + 1 overeen met de periode april-mei-juni 2023. 

 • M -> energievoorziening voor één maand 

De term “M”, in het Engels een afkorting van Month, komt overeen met de energievoorziening voor één maand.

Laat M1 altijd staan voor de eerste maand van het jaar 2023 (januari 2023). 

Laat M + 1 een voortschrijdende notering zijn die overeenkomt met het aanbod van de volgende maand. 

Als voorbeeld: 

 • Als we ons in mei 2023 bevinden, komt M + 1 overeen met de leveringsperiode van juni 2023.

 

GRONDSTOFFEN EN INDEXEN

 • Gas

Wanneer we het over gas in België hebben, zullen we hoofdzakelijk twee indexen gebruiken, namelijk:

  • TTF 

De in het Weekly News gepubliceerde gaswaarden hebben betrekking op de “TTF”, kort voor Title Transfer Facility. Dit is het gas uit Nederland dat het meest gebruikt wordt in Europa, maar ook in België. TTF is nog steeds de referentiemarkt voor gas.

  • ZTP

“Zeebrugge Trading Point. Gelijkwaardig aan TTF maar op het Belgische netwerk. Deze index is minder wijdverbreid.

 • Elektriciteit

Wanneer we het over elektriciteit hebben, zullen we altijd de term “BE” gebruiken, om de elektriciteit aan te duiden die op de Belgische elektriciteitsbeurs wordt verhandeld. 

Het zal vaak vergezeld gaan van het woord “base”, wat overeenkomt met het Engelse woord “baseload”, dat verwijst naar de prijs die alle uren van de gekozen periode dekt.

Bijvoorbeeld: 

 • BE CAL24 Base heeft betrekking op de levering van elektriciteit vanaf 1 januari 2024 om 00:00m01s tot 31 december 2024 om middernacht.

Wat gebeurt er in de praktijk?

In de meeste gevallen zullen transacties plaatsvinden op de baseload omdat deze markt liquider is dan de piek- en dalurenmarkt. In uw contract heeft uw leverancier vooraf coëfficiënten vastgesteld die worden toegepast op de baseload om uw piek- en daltarieven te bepalen.