Nieuws

Carport op zonne-energie in het bedrijf

Echt of vals goed idee?

28/10/2021 Fotovoltaïsche energie

Carport op zonne-energie in het bedrijf

Zowel in Wallonië als in Brussel zijn fotovoltaïsche panelen in bedrijven een ideale oplossing om energie te besparen en zich in te dekken tegen schommelingen van de elektriciteitskosten. De vraag die steeds vaker wordt gesteld is: “Maar waar kunnen de panelen worden bevestigd?”

 

Zonnepanelen worden gewoonlijk geïnstalleerd op daken van kantoren en bedrijven. Ze kunnen ook op de grond of op parkeerplaatsen buiten in de vorm van een carport worden geplaatst.

 

Waarom een carport kiezen voor uw fotovoltaïsche installatie?

Fotovoltaïsche panelen op carports hebben vele voordelen, waaronder de volgende:

 1. Ideaal alternatief voor dakbedekking indien er problemen zijn met stabiliteit
 2. Snelle en eenvoudige installatie
 3. De zichtbaarheid van de panelen verbetert de “ecologische” uitstraling van het bedrijf
 4. Gemakkelijkere toegankelijkheid en onderhoud
 5. Gebruik van open ruimten in parkeergarages
 6. Geen vermindering van de productiviteit in vergelijking met een dak
 7. Beperkt effect op verzekeringspremies
 8. Visuele integratie in het landschap
 9. Eenvoudige installatie met oplaadstations voor elektrische voertuigen
 10. Beperkte impact op een bestaande parkeerplaats
 11. Bescherming tegen regen en zon voor de gebruikers (klanten,personeel)

 

De bouw van een carport brengt ook enkele aandachtspunten met zich mee:

 1. De nood voor een bouwvergunning
 2. 2. Een nieuwe carport voor zonne-energie heeft een hogere kostprijs dan “gewone” panelen op een bestaand dak
 3. Langere terugverdientijd

 

Ideaal alternatief voor een installatie op het dak

De installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak wordt niet altijd aanbevolen. Gebrek aan ruimte, te weinig stabiliteit, te groot risico, te veel schaduw of afwijzing door de verzekeringsmaatschappij zijn de voornaamste redenen. In dit geval kan de carport de beste oplossing zijn voor zonne-energie.

 

Snelle en eenvoudige installatie

De bouw van een carport op zonne-energie en de installatie van panelen erop is een eenvoudige en snelle operatie. Er zijn minder beperkingen dan bij een traditioneel kantoordak. Het ontwerp van de nieuwe loods neemt wat tijd, maar de installatie van de carport en de panelen is vaak veel korter dan bij een plat of schuin dak.

 

Verhoogde zichtbaarheid van de panelen

De installatie van panelen is niet alleen een daad om uw elektriciteitsrekening te verlagen. Het is ook een bewijs van het sociale en ecologische betrokkenheid van uw onderneming. Panelen op carports zijn in die zin veel zichtbaarder dan die op het dak.

 

Lees meer over onze fotovoltaïsche panelen expertise?

 

Toegankelijkheid en eenvoudig onderhoud

De hoogte van een carport is vaak kleiner dan 4 m. Dit maakt het gemakkelijker om de panelen te onderhouden.

 

Gebruik van vrije ruimte op parkeerterreinen

De parkeerplaats kan worden beschouwd als een “verloren” of “ongebruikte” ruimte op het bedrijfsterrein. Deze ruimte kan dus voordelig worden benut door de installatie van een carport. Dit geldt vooral als het wordt gekoppeld aan oplaadstations voor elektrische auto’s.

 

Geen vermindering van de productiviteit in vergelijking met een dak

De rentabiliteit en de energieproductie van een fotovoltaïsche installatie zijn niet afhankelijk van de hoogte ervan. Zo zijn panelen op een carport even rendabel en produceren ze evenveel elektriciteit als panelen op een dak of op de grond.

 

Beperkt effect op de verzekeringspremie

De installatie van zonnepanelen op een dak kan een impact hebben op de verzekeringspremie van het bedrijf. Deze premie is afhankelijk van de oppervlakte, de inhoud van het gebouw en de risico’s die aan de panelen zijn verbonden. Bij een carport zal de verzekeringsmaatschappij ervan uitgaan dat de panelen een laag risico vormen omdat ze goed geventileerd zijn, op een structuur zijn geplaatst die vaak van metaal is en geen dakbedekking heeft. De premie voor de onderneming zal aanzienlijk lager zijn of zelfs niet worden beïnvloed.

 

Visuele integratie in het landschap

Houten of metalen carports zijn moderne en esthetische constructies. Ze zijn goed doordacht en passen mooi in het landschap van het bedrijf. De panelen doen geen afbreuk aan deze charme.

 

Eenvoudige integratie met oplaadstations voor elektrische voertuigen

De carport met zonne-energie is in de eerste plaats bedoeld om bedrijfsvoertuigen te beschermen tegen zon en weer, en kan daarom uitstekend worden gecombineerd met elektrische oplaadpunten. De nabijheid van de panelen bij de oplaadstation vermindert de installatie-, exploitatie- en onderhoudskosten.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina over elektrische oplaadpunten

 

Zeer geringe impact op een bestaande parkeerplaats

De bouw van een fotovoltaïsche carport heeft weinig invloed op de integriteit van uw parkeerterrein. De stroomtoevoer naar de panelen is inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Een kleine snede in de bestaande parkeerplaats is voldoende voor de installatie van de draagstructuur van de carport. De voetafdruk van deze structuur is zeer klein.

 

Wat de toevoer van de panelen betreft, kan deze vaak worden gevonden in de bestaande leidingen. In het ergste geval wordt er een sleufje gemaakt. De installatie van de elektrische apparatuur voor het beheer van de panelen kan zowel buiten, direct op de structuur, als binnen in het hoofdgebouw van het bedrijf worden uitgevoerd.

 

Noodzaak van bouwvergunning

Voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op een dak of een bestaande carport is in het Waalse Gewest geen vergunning vereist, maar dat geldt niet voor de bouw van een carport op een parkeerplaats. In dit geval is een vergunning vereist die u 3 maanden op voorhand zal moeten aanvragen.

 

Weet ook dat Coretec Energy u kan helpen bij de bouw van uw carports. Wij coordineren en voeren rentabiliteitsstudies uit, analyseren de financieringswijzen, de plannen, de bouwvergunning, de opmetingen, de installatie van de fotovoltaïsche panelen en de eventuele elektrische aansluitingen. Kortom, de hele administratieve follow-up.

 

De bouwkosten van de carport zijn van invloed op de ROI

In veel gevallen zal de carport nieuw zijn en gebouwd moeten worden. De prijs van een carport varieert naar gelang van de grootte, maar heeft altijd een reële kostprijs die niet over het hoofd mag gezien worden. Deze kosten zullen worden afgetrokken van de besparingen die de zonnepanelen opleveren. Het rendement van de investering (ROI) van de gehele installatie zal dus worden verlengd.

 

Als u al een carport hebt en de elementen om de panelen te installeren aanwezig zijn, zal de ROI van het project vergelijkbaar zijn met die van een installatie op het dak.

 

Conclusie

Ten slotte is er, zoals vaak het geval is, geen unieke oplossing voor alle kleine en middelgrote ondernemingen. De plaats van de panelen zal moeten gekozen worden naar gelang de beperkingen van het bedrijf en de plaats waar het zonweringssysteem zal moeten bevestigd worden. Uw adviseur zal met al deze elementen rekening houden en de oplossing aanbevelen die het best bij de instelling van uw onderneming past.

Vraag een bezoek aan van onze expert!