Nieuws

Vrijstelling van “bijzondere accijnzen” in België

Op 1 januari 2022 treedt de herziening van de programmawet van 27 december 2004 in werking waardoor de structuur en de tarieven van de accijnzen op aardgas en elektriciteit wijzigen.

13/01/2022 Aankoopstrategieën

Vrijstelling van “bijzondere accijnzen” in België

Door deze wijziging zal elektriciteit onderworpen worden aan een bijzonder accijns.

Een unieke « Bijzonder accijns »

Vanaf 1 januari 2022 vervangt de bijzondere accijns de federale bijdrage en de toeslagen vermeld onder “transmissiekosten” op uw factuur.

Wat is de Bijzonder accijns ?

Voor gas en elektriciteit wordt de accijns berekend op basis van uw jaarlijks verbruik volgens een glijdende schaal per verbruiksschaal. In sommige gevallen kan het (geheel of gedeeltelijk) worden vrijgesteld.

Wie kan worden vrijgesteld van de « bijzondere accijns » ?

De bijzondere accijns is van toepassing op bedrijven met een nominale spanning van meer dan 1 kV. In de hieronder genoemde specifieke gevallen kan vrijstelling worden verleend:

VERBRUIK VAN ELEKTRICITEIT

 • 7212: in chemische, elektrolytische of metallurgische processen
 • 7312: in mineralogische processen
 • 7412: voor het behoud van de capaciteit om elektriciteit op te wekken
 • 7512 : in gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit
 • 7612: in de fabricage, ontwikkeling van luchtschepen of schepen
 • 8112: afkomstig van warmtekrachtkoppeling en niet via het transmissie- of distributienet aan de afnemer geleverd.
 • 8512: niet geleverd via het transmissie- of distributienet en afkomstig van zonne-energie, windenergie, biomassa, geothermische energie en brandstofcellen.

VERBRUIK VAN GAZ

 • 7010: andere dan brandstof
 • 7110: tweeërlei gebruik
 • 7310: in mineralogische processen
 • 7410: in elektriciteitsproductie
 • 7510: voor gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit
 • 7610: in de vervaardiging, ontwikkeling van luchtschepen of schepen
 • 8610: Tankstations – aardgas gebruikt als brandstof

SECTORIËLE OVEREENKOMSTEN

 • 99: als brandstof voor beroepsmatig gebruik door een bedrijf dat beschikt over een “energiebeleidsovereenkomst” van het Vlaamse Gewest, een “accord de branche” van het Waalse Gewest of een gelijkaardige overeenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe kan u deze vergunning aanvragen?

Vult de volgende document in : « Aanvraag formulier voor een vergunning energie producten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen »

Waar kan u deze vergunning aanvragen?

Vergunningsaanvragen moeten allemaal op de gebruikelijke manier worden ingediend bij de dienst Vergunningen in uw regio. U vindt hier.

Wanneer vraagt u deze vergunning aan?  

De aanvraag moet vóór 20 januari 2022 worden ingediend en het dossier voor de vergunningsaanvraag moet volledig zijn, met inbegrip van alle documenten die aantonen dat u in aanmerking komt voor de vrijstelling (bv. conformiteitscertificaat van uw installatie, enz.).

Coretec Energy ondersteunt u

Uw manager kan u helpen met dit proces.

Voor alle andere informatie staat het Coretec-team tot uw beschikking via e-mail op: info@coretec.be