Nieuws

Ingebruikneming van warmtekrachtkoppeling bij NMC, Luik

Hoe NMS 140 ton CO2 per jaar bespaart met haar WKK?

14/12/2021 Warmtekrachtkoppeling

Ingebruikneming van warmtekrachtkoppeling bij NMC, Luik

Deze week hebben onze teams een warmtekrachtkoppelingseenheid van 160 kWel in gebruik genomen op de Luikse site van de onderneming NMC. De WKK (warmtekrachtkoppeling) draait nu continu om de klant van warmte en elektriciteit te voorzien.

Deze installatie verwarmt het water vóór de ketels. Zo wordt het gebruik van de ketels zo veel mogelijk beperkt en toch wordt elektriciteit geproduceerd. Op die manier bespaart NMC meer dan 140 ton CO2 per jaar.

Een mooi gebaar voor onze mooie planeet!

#Luik #België #WKK