Expertise

Zonnepanelen: fotovoltaïsche panelen voor bedrijven en industrie

U HEBT EEN BREED DAK OF EEN GROTE PARKEERPLAATS EN U WILT UW ELEKTRICITEITSREKENING AANZIENLIJK VERLAGEN?


De elektriciteitsprijs blijft stijgen in België en in Vlaanderen. Elektriciteit wordt een steeds belangrijker onderdeel van de kostenstructuur van de bedrijven. Het plaatsen van zonnepanelen is voor bedrijven vaak een goede oplossing.

 

Fotovoltaïsche panelen blijven rendabel in 2021!

De installatie van zonnepanelen op een professioneel gebouw blijft een uitstekende investering in 2021 en dit om wel 3 redenen:

 • Financiële besparingen dankzij de productie van groene energie die rechtstreeks op de site zelf wordt verbruikt;
 • Waardering van minimum 93€ voor de geproduceerde groenestroomcertificaten;
 • Verkoop van het overschot aan geproduceerde energie op het openbare distributienet of gebruik van dit overschot door de panelen te combineren met andere producten zoals elektrische oplaadterminals om uw elektrisch en/of hybride wagenpark op te laden.

In 2021 blijven de Vlaamse tarieven voor groene certificaten op een steunniveau dat voldoende is om een investeringsrendement op 5 à 7 jaar te garanderen. Bovendien is de elektriciteitsprijs dit jaar sterk gestegen, wat de noodzaak versterkt om een deel van zijn elektriciteitsverbruik te kunnen vervangen met groene & gratis productie.

2021 IS EEN TRANSITIEJAAR

Het Vlaamse systeem van groenestroomcertificaten zoals we het vandaag kennen, loopt af op 17/07/2021. Vanaf 17/05/2021 treedt bijgevolg een nieuw systeem in werking met een overgangsperiode van 2 maanden. Wat betekent dit voor uw firma ?

 • Het nieuwe systeem geldt voor nieuwe zonne-installaties > 40 kW (i.p.v. > 10Kw zoals nu het geval is)
 • Er zijn geen groenestroomcertificaten meer, maar een aanbesteding voor subsidie (genoemd tendering)
 • Elk jaar wordt door Vlaanderen een subsidie-enveloppe toegekend aan de installaties die ten minste tweemaal per jaar de beste verhouding “kosten per geproduceerde energie” hebben. Installaties die geen goede verhouding hebben, lopen het risico niet te worden gesubsidieerd.

Lees hier het laatste nieuws over fotovoltaïsche oplossingen voor bedrijven in Vlaanderen

DE VOORDELEN VAN EEN INDUSTRIËLE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE

 • Een prestatiegarantie van 90% over 10 jaar en 85% over 25 jaar voor de fotovoltaïsche panelen
 • Een kort investeringsrendement op 5 à 7 jaar
 • Een ROI rentevoet rond 10 tot 15% per jaar gedurende ten minste 25 jaar (d.w.z. gedurende de garantieperiode van de panelen)
 • Aanzienlijke besparingen op de elektriciteitsrekening
 • Belastingvoordelen, zoals de belastingaftrek van 13,5% in 2021, die van toepassing is op ondernemingen
 • Een stijging van de waarde van het gebouw
 • Een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk van de onderneming
 • Geen “Prosumer”-belasting in de industriële sector
 • Geen bouwvergunning vereist voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op een dak
 • Subsidies (“Bandingfactor”) in het Vlaamse Gewest zijn nog steeds aantrekkelijk in 2021 voor industriële fotovoltaïsche paneelprojecten van meer dan 10 kVA.

Klik hier om de 0477 89 16 73 te bellen

Uw voordelen

5-7 jaar ROI
10-15 % rentevoet
13,5 % Belastingaftrek

WAAROM KIEZEN VOOR CORETEC ENERGY?

 • Wij bieden 10 jaar garantie op de gehele installatie.
 • Onze klanten profiteren van onze deskundigheid in de industriële sector, zowel wat betreft de administratieve procedures met controle-instanties (elektrische vergunningen, CGO, stabiliteit, stedenbouw) en beheer (Ertsen, Resa, enz.) als de technologie zelf.
 • De aan de productie van groene elektriciteit gekoppelde groenestroomcertificaten kunnen op de markt worden verkocht. De hoeveelheid en de waarde van deze groenestroomcertificaten zijn afhankelijk van de regio waarin uw bedrijf is gevestigd. Onze specialisten in het beheer van groenestroomcertificaten zorgen ervoor dat u profiteert van een vaste terugkoopprijs die hoger ligt dan de prijs die door de Elia-garantie wordt geboden.
 • Coretec Energy biedt verschillende financieringsoplossingen voor uw professionele investeringen in fotovoltaïsche panelen [Financiering – Coretec].

WIE KAN PROFITEREN VAN ONZE FOTOVOLTAÏSCHE OPLOSSINGEN?

Coretec Energy is al meer dan 10 jaar de specialist in de installatie van fotovoltaïsche panelen voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en industrieën in België. Onze klanten zijn uitsluitend professionals en onze kwaliteits- en prestatiecriteria zijn van industrieel niveau.

Indien u een industrieel bedrijf, een detailhandelaar, een logistiek centrum of een andere professionele speler bent met een energiebehoefte hoger dan 100 MWh/jaar en u hebt een nuttige oppervlakte van meer dan 350 m², dan is Coretec Energy de energiepartner die u nodig hebt!

CORETEC ENERGY - UW PARTNER IN ENERGIETRANSITIE

Wij optimaliseren en verlagen de energiefactuur van bedrijven en industrieën dankzij een breed gamma van geïntegreerde en logische oplossingen, waaronder fotovoltaïsche panelen.

Met meer dan honderd installaties van industriële zonnepanelen in 2020 is Coretec de specialist in de installatie van fotovoltaïsche panelen voor professioneel gebruik in gans België.

Vraag een bezoek aan van onze expert!