Expertise

FINANCIERING

WILT U UW ENERGIEONAFHANKELIJKHEID VERGROTEN EN TOCH UW FINANCIERINGSCAPACITEIT BEHOUDEN?

Coretec Energy, uw partner in energie-optimalisatie, helpt u bij de financiering van uw projecten.


Hou uw energiekosten onder controle

Als professional wordt u geconfronteerd met hoge energiekosten en wilt u:

 • Uw concurrentievermogen verbeteren door uw energiekosten actief te beheren
 • Uw activiteit op het Belgische grondgebied bestendigen
 • Uw financiële kracht behouden voor uw strategische investeringen
 • Uw energiebevoorrading veilig stellen en uw energieonafhankelijkheid verbeteren
 • Het huidige niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van energie op uw site garanderen
 • Uw milieu-impact verbeteren, en in het bijzonder uw equivalente CO2-uitstoot verminderen (sectorakkoorden)
 • Samenwerken met een competente en betrouwbare energiepartner voor een lange termijn

Investeren met een beperkt gebruik van cashflow middelen?

Investeren in fotovoltaïsche panelen, bijvoorbeeld, is een goede manier om uw concurrentiepositie te versterken. De Vlaamse Overheidsdienst biedt steun en premies om duurzame ontwikkeling in Vlaanderen aan te moedigen via groene certificaten. Ondanks deze subsidies van het Vlaamse Gewest en de Staat, zal voor een verbetering van de energie-efficiëntie altijd een deel van het kapitaal van uw bedrijf moeten worden vrijgemaakt.

Toch is het mogelijk om deze kasuitstroom te vermijden… zonder een klassieke banklening aan te vragen met zijn tijdrovend administratief beheer?

Coretec Energy financiert uw investering

Ja, dat is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden!

Uw installatie kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Zo kunnen uw nieuwe fotovoltaïsche panelen gefinancierd worden via derden financiering, financiële leasing, participatie leningen of anderen…

Met meer dan 300 pre-haalbaarheidsstudies, 140 fotovoltaïsche installaties en de implementatie van meer dan 80 warmtekrachtkoppelingscentrales heeft Coretec Energy een zeer efficiënte financieringsdienst ontwikkeld. Deze zeer gewaardeerde “derden investering” financieringsoplossing laat onze klanten toe om op eenvoudige en snelle wijze kansen voor energie-optimalisatie te benutten.

Als specialist in financiering en energie-optimalisering is Coretec Energy actief op twee niveaus:

 • Wij treden op als derde partij investeerder en beheren de investering van uw installatie!
 • Wij zorgen voor de volledige installatie van uw energie-optimalisatie oplossing

Zodra de oplossing is geïnstalleerd, geniet u van alle energie- en financiële voordelen van een krachtige energieproductie-installatie. Coretec Energy krijgt een vergoeding voor de werking van de installatie en recupereert de groenestroomcertificaten van de energieproductie. De berekening van deze vergoeding gebeurt in alle transparantie aan het begin van het project tijdens de pre-haalbaarheidsstudie.

Deze dienst is het sluitstuk van het globale 360°-energieaanbod van Coretec. Het laat u toe snel van uw project te profiteren zonder te moeten investeren. Op die manier behoudt u uw financieringscapaciteit voor meer strategische investeringen.

Het voordeel van deze oplossing ligt inderdaad voor de hand! Deze investering vindt u niet terug in uw balans. Uw financiële onafhankelijkheid, uw financieringscapaciteit en uw jaarlijkse doelstellingen worden dus niet aangetast.

Dankzij het vertrouwen van onze klanten en de deskundigheid van onze teams op het gebied van investeringen, hebben wij al meer dan 20 miljoen euro gefinancierd in hoogwaardige groene energieproductie in 2020. De populariteit van deze oplossing neemt toe en zou eind 2022 ongeveer 30 miljoen euro aan leningen moeten bereiken.

Wij beheren alle administratieve aspecten

Financiering is een tijdrovende activiteit. Daarom neemt Coretec Energy ook het administratieve beheer van de operatie op zich! Ons team zal:

 • Hulp en mogelijke financieringen verkrijgen
 • Uw dossier opstellen
 • De kredietaanvraag beheren tot de financiering is verkregen
 • De nodige waarborgen en verzekeringen afsluiten

Maar dat is nog niet alles. In het kader van onze globale dienst van integratie van oplossingen voor energie-optimalisering, kunnen wij ook instaan voor de reservering en het beheer van uw groenestroomcertificaten

Enkele voorbeelden van financiering

Als voorbeeld vindt u hieronder enkele projecten die wij hebben ondersteund. Sommige van deze projecten zouden nooit het daglicht hebben gezien zonder een financieringsmodel op maat, zoals wij die bij Coretec Energy aanbieden:

Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

  • Klant: Zuivelfabriek Walhorn
  • Geïnstalleerde oplossing: Aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling TCG 202 V16
  • Capaciteit: 1,5 MWh
  • Benodigde financiering: 2.500.000€.

Fotovoltaïsche installatie

  • Klant: Garnimetal
  • Geïnstalleerde oplossing: 760 fotovoltaïsche panelen
  • Geïnstalleerd vermogen: 200 kWp
  • Financieringsbehoefte: 184.500€.

Installatie van een warmtekrachtkoppeling

 • Klant: Materne
 • Geïnstalleerde oplossing: Warmtekrachtkoppeling op aardgas MWM TCG 202 V16
 • Vermogen: 1,5 MWh
 • Financieringsbehoefte: 2.150.000€.

Laten we het over uw project hebben

Zoals veel Belgische bedrijven hebt u waarschijnlijk potentieel voor energie-optimalisatie. Met een doeltreffende financiering kunnen uw projecten voor zonnepanelen, elektrische autoterminals, warmtekrachtkoppeling, aardgas- of biomassaketels… snel worden gerealiseerd, met onmiddellijke voordelen.

Neem contact met ons op voor een haalbaarheidsstudie op maat van uw project!