Nieuws

De Waalse regering raadt de installatie van fotovoltaïsche panelen op de grond in landbouwgebieden af

Circulaire van 12 januari 2022

21/02/2022 ArtikelenFotovoltaïsche energie

De Waalse regering raadt de installatie van fotovoltaïsche panelen op de grond in landbouwgebieden af

In Wallonië, heeft een nieuwe circulaire over bouwvergunningen voor fotovoltaïsche installaties tot doel, de toekomstige projecten voor fotovoltaïsche velden te reguleren met het oog op het landschap. Deze nieuwe aanbevelingen kunnen gevolgen hebben voor projecten in landbouwgebieden.

De informatie circuleert nu al een paar dagen en zorgt voor wat onzekerheden en vragen. In dit artikel, probeert Coretec Energy de situatie te verduidelijken en de gevolgen voor uw fotovoltaïsche projecten in de landbouw te evalueren.

Bescherming van onze landschappen

De hoofdgedachte achter deze circulaire is te voorkomen dat onze landschappen kunstmatig worden gemaakt, de gevolgen van de installatie van panelen voor fauna en flora tot een minimum te beperken, de primaire functie van landbouwgrond als voedselbron te garanderen en de gronddruk te beperken.

Agro-voltaïsche projecten zijn nog steeds mogelijk in landbouwgebieden

In de circulaire is er geen sprake van een formeel verbod op de installatie van zonnepanelen op de grond van landbouwgronden, noch van agro-voltaïsche projecten. In de aanbevelingen van de circulaire wordt projectontwikkelaars echter duidelijk verzocht de voorkeur te geven aan de installatie van panelen op daken of gemineraliseerde oppervlakken. Het plaatsen op de grond zal dus moeten worden gemotiveerd. Om heel concreet te zijn, bepaalt het decreet het volgende:

“De ontwikkeling van fotovoltaïsche installaties, klein of groot, op daken, op verhogingen, of die gemineraliseerde oppervlakken bedekken (wegen, parkeerterreinen, opslagruimten, enz.) moet worden voortgezet en geïntensiveerd, aangezien het effect ervan vaak gering is. Grote particuliere gebouwen zoals winkelcentra of landbouw- of industriële loodsen, werkplaatsen enz., alsmede openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, sportcentra en andere, zijn bevoorrechte plaatsen om fotovoltaïsche panelen te installeren.

Deze aanbevelingen lijken te worden bevestigd door minister Philippe Henry in een toespraak in het Waalse parlement die hier kan worden geraadpleegd.

Installatie op gemineraliseerde oppervlakken

In de circulaire worden ook aanbevelingen gedaan voor de installatie van fotovoltaïsche panelen door landbouwers. De circulaire behandelt een reeks elementen die het verkrijgen van een bouwvergunning voor uw energie-installatie in de toekomst kunnen vergemakkelijken.

Specificaties die technischer zijn geworden

Op basis van onze ervaring uit het verleden en landbouw installaties die wij hebben uitgevoerd, blijft Coretec tot uw beschikking om de nog meer technische lastenboeken te beantwoorden.