Nieuws

Woordenlijst

Vind alle meest gebruikte termen in de energiemarkt op één pagina

23/02/2023 Artikelen

Woordenlijst

Inhoudsopgave

  1. AMR (automatische meteruitlezing)
  2. Baseload
  3. Belix
  4. Belpex
  5. Cal
  6. Contract met vaste prijs
  7. DNB (Distributienetbeheerder)
  8. Endex 101
  9. Endex 103
  10. Energieleverancier
  11. Flex to fix (f2f)
  12. Forward
  13. GOL (Garantie van Oorsprong-label)
  14. GSC
  15. Klikcontract
  16. Megawatt (MW)
  17. Megawattuur (MWh)
  18. MMR (monthly meter reading)
  19. Regulatoren
  20. Spot
  21. TBN ( transportnetbeheerder)
  22. TTF 101
  23. TTF 103
  24. Variabel prijscontract
  25. YMR (yearly meter reading)
  26. ZTP 101

  De spelers in de energiesector

  TBN ( transportnetbeheerder)

  De transportnetbeheerder (TNB) staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het hoogspanningsnet voor elektriciteit en het vervoersnet voor aardgas. In België is Elia de transportnetbeheerder voor elektriciteit en Fluxys de transportnetbeheerder voor aardgas.

  DNB (Distributienetbeheerder)

  De distributienetbeheerder beheert, onderhoudt en ontwikkelt het distributienet voor elektriciteit en aardgas. De elektriciteit en het aardgas passeren dit distributienet voor ze uw woning bereiken. De DNB neemt ook de meters in uw woning op.

  Voor Wallonië zijn de belangrijkste DNB’s Ores en Resa. U kunt uw DSO gemakkelijk vinden via de volgende link: https://www.cwape.be/mon-grd

  Voor Brussel is de DNB Sibelga.

  Voor Vlaanderen is de DNB Fluvius.

  Energieleverancier

  Een speler die tot taak heeft energie te verkopen aan particuliere en professionele consumenten. Ter herinnering: de Belgische elektriciteits- en gasmarkt is sinds 1 juli 2007 geliberaliseerd.

  Regulatoren

  De rol van de regulatoren bestaat erin ervoor te zorgen dat de markt het algemeen belang dient en het algemene wettelijke kader respecteert.

  De CREG (Commission de régulation de l’électricité et du gaz) is de Belgische federale regulator (https://www.creg.be/nl).

  De CWAPE (Commission wallonne pour l’énergie) is de regionale regulator voor Wallonië (https://www.cwape.be/ ).

  VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) is de regulator voor het Vlaamse Gewest (https://www.vreg.be/nl ).

  Brugel is de Brusselse regulator (https://www.brugel.brussels/nl_BE ).

   

  Cotations électricité

  Endex 101

  Rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen van ICE Endex, gepubliceerd in de maand voorafgaand aan de maand van levering. Het wordt gebruikt om de elektriciteitsprijs van bepaalde variabele contracten te indexeren.

  Endex 103

  Rekenkundig gemiddelde van de ICE Endex dagprijzen gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het kalenderkwartaal van levering. De gasprijs in uw contract wordt elk kwartaal geïndexeerd.

  Belpex

  Belpex staat voor Belgian Power Exchange en is de Belgische elektriciteitsbeurs. De term Belpex Spot is niet ongewoon en verwijst naar de actuele prijs van elektriciteit op de Belpex beurs. Met name voor de elektriciteitsmarkt geldt dat de daadwerkelijke levering de volgende dag plaatsvindt.

  Belix

  Index die overeenstemt met het gemiddelde van de dagelijkse Belpex Spot-prijzen.

  Baseload

  Een basislastblok elektriciteit dekt alle uren in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. De basislastprijs is de prijs van het blok dat alle uren dekt.

   

  Gasnoteringen

  TTF 101

  Maandelijks rekenkundig gemiddelde settlementprijs van de Nederlandse TTF Gas Base Load Futures quote (werkdagen behalve de laatste van de maand) op theice.com voor de maand voorafgaand aan de maand van levering.

  TTF 103

  Maandelijks rekenkundig gemiddelde settlementprijs van de Nederlandse TTF Gas Base Load Futures quote (werkdagen behalve de laatste van de maand) op theice.com voor de maand voorafgaand aan het kalenderkwartaal van levering.

  ZTP 101

  Maandelijks rekenkundig gemiddelde settlementprijs van de ZTP ICE Endex notering gedurende de maand voorafgaand aan de maand van levering. ZTP staat voor Zeebrugge Trading Point, de referentiemarkt voor aardgas in België.

   

  Temporaliteiten

  Spot 

  Bij energie wordt een onderscheid gemaakt tussen de kortetermijnmarkt (spotmarkt) en de langetermijnmarkt (termijnmarkt). Op de spotmarkt wordt de prijs vandaag berekend voor levering de volgende dag.

  Forward 

  De prijs wordt vandaag berekend voor levering in de toekomst en voor een bepaalde periode (een jaar, een kwartaal, een maand)

  Cal

  De term “CAL” is een afkorting van “calendar” en verwijst naar het kalenderjaar.

   

  Types de contrats

  Contract met vaste prijs

  De prijs die per MWh wordt betaald, wordt vastgesteld bij de ondertekening van het contract en blijft gedurende de hele contractperiode hetzelfde.

  Variabel prijscontract

  Een variabel contract is een energiecontract dat de prijsschommelingen van de groothandelsmarkten volgt, meestal op kwartaal- of maandbasis (afhankelijk van de indexeringsformule). Het variabele contract stelt de klant bloot aan het risico van stijgende of dalende energieprijzen.

  Klikcontract

  Een click-contract is een energiecontract waarmee de klant zelf of met behulp van een tussenpersoon de prijs van zijn energie kan bepalen (= klik) volgens de marktevolutie. Afhankelijk van wat met de leverancier is onderhandeld, zijn er meerdere clicks mogelijk voor bepaalde hoeveelheden tijdens de contractperiode. Een click-contract biedt de klant dus meer flexibiliteit en controle dan een contract met vaste of variabele prijs. Er zij op gewezen dat de prijs moet worden vastgesteld vóór de aanvang van de leveringsperiode. Het contract kan bijvoorbeeld lopen voor 2024-2025, maar om de prijs van een hoeveelheid voor 2025 vast te stellen, moet de klik plaatsvinden vóór het begin van dat jaar. Hetzelfde principe geldt voor kwartalen of maanden.

  Flex to fix (f2f)

  Een Flex to Fix (F2F) contract is een contract met variabele prijs waarbij de prijs door de klant kan worden vastgesteld. In tegenstelling tot het click-contract kan de prijs tijdens de leveringsperiode worden vastgesteld. Om het bovenstaande voorbeeld te nemen: de klant kan de prijs voor 2025 vaststellen wanneer de periode al is begonnen.

   

  Type meters

  Energiemeters zijn apparaten waarmee de energie (elektriciteit of gas) kan worden gemeten die door decentrale productie wordt verbruikt of in het net wordt geïnjecteerd. Uw verbruik wordt dus weergegeven op uw meter. Dankzij de index op uw meter kunt u uw verbruik opvragen sinds de laatste bekende index.

  YMR (jaarlijkse meterstand)

  Een meter die jaarlijks wordt uitgelezen. De jaarlijkse uitlezing vindt plaats op een vaste datum, afhankelijk van de planning van de netbeheerder.

  MMR (maandelijkse meterstand)

  Een meter die maandelijks wordt afgelezen.

  AMR (automatische meteruitlezing)

  Een meter die per kwartaal wordt uitgelezen, de uitlezing gebeurt continu per kwartaal, hij wordt automatische meter genoemd. Dit type meter wordt geïnstalleerd voor klanten met een aansluitingscapaciteit van meer dan 100 kilovoltamperes (Kva).

   

  Diverse

  Megawatt (MW)

  Een vermogenseenheid die de productiecapaciteit van een elektrische installatie aangeeft. Eén megawatt komt overeen met 1000 kilowatt (KW) en 1.000.000 watt (W).

  Megawattuur (MWh)

  1 MWh is de hoeveelheid energie die één megawatt in één uur produceert. Het is dus een hoeveelheid en geen vermogen. Een voorbeeld om de twee begrippen te verduidelijken: een installatie met een vermogen van 1MW werkt gedurende 10 dagen, de productie van deze installatie zou zijn: 1MW * 24 uur * 10 dagen = 240 MWh.
  Un exemple pour clarifier les deux notions: une installation a une puissance d’1MW fonctionne pendant 10 jours, la production de cette installation serait de: 1MW * 24heures * 10 jours = 240 MWh.

  GSC

  Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen ontvangen groenestroomcertificaten voor de elektriciteit die zij produceren. Een groen certificaat bevestigt dat een installatie (bv. zonnepanelen of een warmtepomp) een bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron heeft geproduceerd.

  GOL (Garantie van Oorsprong-label)

  Zodra de elektriciteit in het openbare net is ingevoerd, is het fysiek onmogelijk om te bepalen of zij groen of grijs is. Daarom zijn er Garantie van Oorsprong-labels ingevoerd om te certificeren welk deel van de elektriciteit op het net is geproduceerd uit een hernieuwbare energiebron. GOL’s kunnen op de Europese markt worden verhandeld.

  Begin van de pagina