Nieuws

Waarom zijn de energiemarkten zo volatiel?

Zoals velen hebt u in de pers het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen op de energiemarkten gelezen. U hebt stijgingen en dalingen gezien die al dan niet in uw voorschotten en facturen tot uiting komen, maar wat is er werkelijk aan de hand?

21/09/2022 Artikelen

De teams van Coretec Energy ontcijferen voor u het gedrag van de markten in de afgelopen weken en geven u de sleutels om ze te interpreteren.

Om goed te begrijpen, laat maar naar de onderstaande grafiek kijken. Het illustreert de spot- en termijnprijs van de Nederlandse TTF-markt, onze referentie markt voor gas.

Na 2 jaar Covid had het herstellen van de economie al vanaf de tweede helft van 2021 voor een aanzienlijke prijsstijging gezorgd.

 

De oorlog in Oekraïne, het begin van een ongekende stijging

Op 24 februari 2022 begon Rusland een oorlog in Oekraïne die de energiemarkten verstoorde. Eind februari is een eerste korte piek zichtbaar, die snel afneemt. Maar dit was slechts een korte adempauze, want medio juni stegen de prijzen weer sterk. Sommige landen wilden het zonder Russische koolwaterstoffen stellen en waarschuwden hun bevolking zelfs voor het risico van een energietekort. De elektriciteitsproductie kwam onder druk te staan. Prijzen stijgen ondanks snel aanvullende gasvoorraden.

 

Augustus 2022, spot- en termijnprijzen blijven stijgen

De spot- en termijnprijzen van TTF blijven stijgen door de bezorgdheid over het winteraanbod. Ondanks Nederlandse gasvoorraden van meer dan 73% en Duitse gasvoorraden van meer dan 83% zetten de prijzen hun speculatieve stijging voort. De inspanningen van de EU om het niveau van de gasopslag volledig te verhogen door LNG in te voeren, vertragen de prijsstijging, maar stoppen deze niet. Elke onverwachte onderbreking, zoals die van een compressor in het Troll-gasveld, is een bron van spanning.Eind augustus bereikten de prijzen een recordhoogte na een ongekende stijging van meer dan 500% in slechts 2,5 maanden.

 

Begin september 2022, prijzen dalen maar blijven hoog

Zoals u waarschijnlijk in de pers hebt gelezen, zijn de spot- en termijnprijzen met ongeveer 40% gedaald, afhankelijk van de markt en de dag. Onverwachte gasvoorraden van meer dan 80% voor Nederland en 86% voor Duitsland in combinatie met een constante aanvoer van LNG in Europa stellen de markten gerust en garanderen een stabiele aanvoer tot maart 2023, zelfs in geval van een onderbreking van de Russische aanvoer en een strenge winter.

 

Midden september lijken de prijzen zich te stabiliseren

De stabiele instroom van LNG, met name uit de VS en Qatar, en de geringe vraag naar gas voor elektriciteitsopwekking houden de prijzen op korte en lange termijn laag. De stopzetting van de Russische gasleveringen aan de Duitsers en de Russische dreigementen om de gasleveringen aan Europa volledig stop te zetten als de EU een prijsplafond invoert, lijken op korte termijn geen drastisch effect te hebben. De markten waren de afgelopen dagen relatief stabiel, vermoedelijk in afwachting van opheldering over de maatregelen van de EU.

 

Een in de tijd gespreide impact

Zoals u het ziet, hebben de EU-landen, geconfronteerd met de dreiging, zich georganiseerd, hun voorraden aangevuld en alternatieve LNG-leveringen uit verschillende landen opgezet. Het risico van een moeilijke winter is echter niet uitgesloten.

Bovendien blijven de huidige prijzen ondanks deze aanzienlijke daling zeer hoog, namelijk bijna 3x de prijs van vorig jaar in dezelfde periode. Aangezien de voorschotten van de bedrijven in de tijd worden uitgevlakt, schommelen de te betalen bedragen niet even snel als de markten en wordt deze daling niet onmiddellijk op ieders rekening weerspiegeld. Bij Coretec Energy doen onze analisten hun uiterste best om elke klant zo snel mogelijk te laten profiteren van een aanpassing van de voorschotten.

 

De inwerkingtreding van de 6% BTW voor Belgische bedrijven, mogelijke beslissingen van de Europese Commissie om de energieprijzen te plafonneren, de neerwaartse trend op de markten, maar ook Russische beslissingen en de strengheid van de winter in Azië en Europa zullen hier waarschijnlijk het laatste woord over hebben. Maar wij stellen vast dat de huidige cijfers geruststellend zijn en dat de maatregelen doeltreffend zijn.

 

Coretec Energy aan uw zijde

Aan het eind van deze analyse hebt u misschien nog zorgen of vragen, en dat begrijpen wij. Uw beheerder is er om ze te beantwoorden. U moet weten dat onze analisten het nieuws dagelijks volgen sinds het begin van deze crisis. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle mogelijke veiligheidsmaatregelen voor elke klant worden genomen.

 

Wij blijven natuurlijk tot uw beschikking om dit verder te bespreken.

Het Coretec Energy team