Nieuws

Voor energiebesparingen op korte termijn is het al te laat – Sébastien Ryhon

Sebastien Ryhon CEO Coretec Energy komt op het artikel terug

28/04/2022 Artikelen

Voor energiebesparingen op korte termijn is het al te laat – Sébastien Ryhon

In een artikel in de Echo van 19 maart 2022, getiteld: “Voor energiebesparingen op korte termijn is het al te laat”, heeft onze CEO, Sébastien Ryhon, de visie van Coretec Energy gedeeld over de energiesituatie in België en het risico dat deze voor onze bedrijven inhoudt.

Dit is een gelegenheid om zijn woorden nog eens met hem door te nemen en nader in te gaan op enkele van de concepten die in het artikel worden besproken. 

Een gebrek aan anticipatie

De vaststelling van Coretec Energy is duidelijk: het gevoel van overvloed en de relatief lage energieprijzen van de laatste jaren hebben de energiediscussies en -beslissingen in België vaak naar de achtergrond gedrongen. Alleen de klimaatcrisis heeft de kwestie van de middelen voor energieproductie af en toe weer op de agenda gezet. Ook bedrijven hebben de modernisering van hun energiebeheer soms uitgesteld, waarbij zij vergeten hebben te anticiperen op een zekere kostenstijging.

Vandaag betalen de Europese Unie en België de prijs voor het gebrek aan anticipatie van de afgelopen dertig jaar, toen idealisme waarschijnlijk iets te hoog was.

Energie is en blijft een prioriteit

In het licht van de huidige situatie gebruikt Coretec Energy alle hefbomen waarover zij beschikt. Maar wat we ons uiteindelijk zullen herinneren, is dat het risico van een bliksemsnelle stijging van de energiekosten een realiteit is! En toch kan er geen moderne samenleving zijn zonder energie.

De huidige crisis moet leiden tot bewustwording en dienen als versneller voor de energietransitie van bedrijven.

Op korte termijn

Het sleutelwoord is “gedrag“. Bedrijven kunnen snel en zonder grote investeringen een eerste effectieve strategie opzetten op basis van :

  • contractuele consolidatie van hun energieaankopen en zich aldus te beschermen tegen een verslechtering van de situatie.
  • gedragingen hebben met onmiddellijke gevolgen. Het gaat onder meer om het optimaliseren van de ingestelde temperaturen, het rationaliseren van de verlichting, het actief beheren van het voertuigverbruik en het opleiden van het personeel in goede praktijken.

Op de lange termijn

Sébastien Ryhon is realistisch maar geruststellend.

“Zoals alle strategische kwesties moeten energie- en milieuproblemen globaal en op lange termijn worden bekeken”. Volgens hem is dit het ideale moment om een stapje terug te doen en het (pro-)actieve energiebeheer ter hand te nemen. 

Om te beginnen beveelt hij aan zich te concentreren op de “rationalisering” van het energieverbruik. Ondernemingen kunnen dus een tweede strategische component inzetten met focus op:

  • Automatisering, namelijk van de verlichting, aandrijfeenheden met variabele frequentie voor pompen of ventilatoren, en industriële regelaars.
  • Modernisering van de energievoorraad door de installatie van efficiëntere apparatuur zoals LED’s, hoogrendementsketels of zelfs productiemiddelen met hoge prestaties.

Tenslotte wordt de invoering van een derde component op basis van drie assen aanbevolen:

  • Het terugwinnen van energie, voornamelijk thermische energie.
  • De implementatie van lokale en autonome systemen voor energieproductie, zoals zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingseenheden, warmtepompen, biogas en biomassa. 
  • De uitvoering van een strategie voor productie en verbruik op meerdere locaties via specifieke PPA-contracten (Power Purchase Agreement).

Als Sébastien Ryhon in het artikel van de echo dus realistisch wil zijn, zegt hij niet dat hij fatalistisch is. Integendeel: “er bestaan oplossingen en ze zijn doeltreffend”. De vraag is volgens hem veeleer of deze nooit geziene crisis de Belgische bedrijven en industriëlen in staat zal stellen het energievraagstuk (opnieuw) centraal te stellen, en dit vóór een volgende crisis.