Nieuws

Veramtex – 10 jaar energie-optimalisering met Coretec

Video

17/05/2022 AankoopstrategieënArtikelen

Amaury Voss, wie is de firma VERAMTEX?

VERAMTEX is een textielindustrie die de bijzonderheid heeft niets te produceren. Wij bieden een zeer specifieke behandeling die de intrinsieke eigenschappen van de stof verbetert. Cellulosestoffen en voornamelijk 100% katoen voor hemden. De eigenschappen die wij verbeteren zijn de natuurlijke kreukelweerstand en de weerstand tegen slijtage, tijdens het wassen. Dit doen we al 40 jaar.

Waarom deed u een beroep op CORETEC?

De eerste contacten met CORETEC kwamen eigenlijk tot stand via onze sectorale federatie, Fedustria, die in die tijd aankoopgroepering voor energie wilde organiseren. Bij die gelegenheid ontmoette ik begin 2009 de heer Dozo maar snel bleek uit onze geografische ligging en ons profiel als energieconsument dat wij geïsoleerd waren. We konden moeilijk in een aankoopgroep worden geïntegreerd.

Mr. Dozo bood toen aan rechtstreeks met ons te werken. We hebben het aanvaard. We zijn in 2009 begonnen met aardgas, gevolgd door elektriciteit in 2011. Wij stonden juist op het punt een nieuw aardgascontract te ondertekenen en ik zou zeggen dat deze samenloop van omstandigheden een goed voorteken was voor de toekomst.

Hoe verloopt de relatie met CORETEC nu al meer dan 10 jaar?

Heel goed, eigenlijk.

Enerzijds is er een eerste deel die over de follow-up van de maandelijkse facturen gaat. Het gaat eigenlijk om een contact zonder contact, want “geen nieuws is goed nieuws”. CORETEC scant en analyseert onze facturen en als er een probleem is, komen ze bij ons terug. Dat gaat heel goed. Soms met enkele mooie creditnota’s naar aanleiding van fouten van onze leveranciers.

Anderzijds zijn er de bevoorrechte contacten die voorafgaan aan de onderhandelingen over en de ondertekening van een nieuw contract na aanbestedingen en daar is het vaak zeer, zeer rijk, efficiënt, direct, en dat waardeer ik ten zeerste. Ik wil “recht op mijn doel af”, het hoeft niet snel en goed te zijn, maar het moet precies en direct zijn, en zo is het altijd geweest met CORETEC. Ik sta op het woord bevoorrecht want het is echt een uitwisseling. CORETEC heeft altijd de intelligentie. De persoon met wie ik spreek heeft de intelligentie om te weten of ik alles wat me gezegd wordt onder de knie heb, of ik alles begrepen heb. Zo niet, dan gaan we achteruit omdat, zoals ik al zei, er zoveel factoren zijn die van invloed kunnen zijn.

Tijdens deze uitwisselingen wordt vaak over geopolitiek gesproken en CORETEC hecht er bijzonder veel belang aan dat er een goede wederzijdse verstandhouding is alvorens de ondertekening van het contract te bevestigen.

Samengevat, voor u is CORETEC…

Ik val misschien in herhaling, maar professionalisme, directe efficiëntie en deze “goede huisvader”-benadering passen echt bij ons.

Hartelijk dank aan Amaury Voss van VERAMTEX voor het aanvaarden van deze uitwisseling. Coretec Energy is de Belgische specialist in energieoptimalisatie. Wij beheren de facturen en de verlenging van de gas- en elektriciteitscontracten van onze klanten tegen de beste prijs. Als u ook geïnteresseerd bent in onze facturatieoplossingen, neem contact met ons op.