Nieuws

Uitvoering van een project voor een hoogwaardige energieproductie-eenheid bij AGC

Coretec Energy

22/05/2023 Warmtekrachtkoppeling

Uitvoering van een project voor een hoogwaardige energieproductie-eenheid bij AGC

AGC, wereldspeler in de vlakglasindustrie, heeft een beroep gedaan op Coretec Energy voor de uitvoering van een project voor een hoogwaardige energieproductie-eenheid (UPE) op haar site in Moustier-sur-Sambre. Onze teams hebben AGC gedurende het hele proces begeleiden: pre-haalbaarheids- en haalbaarheidsstudie, financiering, installatie, inbedrijfstelling en exploitatie van de installatie.  De eerste stappen zijn nu afgerond. De inbedrijfstelling van de eenheid begon in juli 2022 en werd in september 2022 afgerond met een zeer positieve test. Coretec Energy is eigenaar van de productie-eenheid, die niet alleen elektrische en thermische energie produceert, maar ook groene certificaten genereert.

Gebruik van elektrische en thermische energie

De elektrische energie wordt direct door AGC ter plaatse verbruikt. De warmte wordt ook in de winter volledig gerecupereerd om de opslaghallen te verwarmen. De thermische energie wordt via een verwarmingsnetwerk door de hele fabriek getransporteerd. Daarvoor werden meer dan 70 luchtverwarmers geïnstalleerd en werd door onze teams een leidingnet van meer dan 6 km aangelegd in de hele fabriek. Bovendien heeft AGC dankzij het geïnstalleerde monitoringsysteem nu controle over de omgevingstemperatuur in de opslaghallen en zicht op de volledige werking van het warmtenet. Dankzij dit systeem kan AGC zijn verbruik van fossiele brandstoffen tijdens de winterperiode aanzienlijk verminderen.

Technische kenmerken van de installatie

De eenheid produceert 3,5 MWe en 3,4 MWth warm water van 90°C.”