Nieuws

Solarec: installatie van verwarmingsketels, schoorstenen en thermische opslagtanks

Coretec Energy

07/05/2021 Warmtekrachtkoppeling

Solarec: installatie van verwarmingsketels, schoorstenen en thermische opslagtanks

In het kader van de bouw van een nieuw compleet en gecentraliseerd ketelhuis op de site van Solarec Baudour (provincie Henegouwen), hebben onze teams onlangs de ketels, de schoorsteen en de thermische opslagtanks geïnstalleerd.

Deze eerste elementen markeren het begin van de bouwfase voor Coretec Energy!

#Saint-Ghislain #Henegouwen #België