Expertise

WARMTETERUGWINNING

IS VOOR UW PRODUCTIEPROCES VEEL WARMTE NODIG? WILT U DEZE ENERGIE EFFICIËNTER GEBRUIKEN EN RENDABEL MAKEN?


Tijdens het productie- of bewerkingsproces van uw onderneming wordt thermische energie geproduceerd, maar deze wordt nooit volledig benut. Om het afvoeren van deze energie, ook wel het afvoeren van afvalwarmte genoemd, te voorkomen, kunnen warmteterugwininstallaties worden ingezet. Deze distribueren de warmte binnen de onderneming of naar naburige consumenten. Als alternatief kan de warmte in elektrische energie worden omgezet.

De temperatuur van de afvalwarmte is beslissend voor de strategie bij de benutting ervan. Want hoe hoger de temperatuur, des te hoger de opbrengst van de terugwinning kan zijn.

De teruggewonnen thermische energie en/of de geproduceerde elektrische energie kunnen direct op de site worden gebruikt, of in een netwerk worden gebracht.

Ook opslag van thermische en/of elektrische energie is mogelijk.

Haal het meeste uit uw productie-energie

Tijdens de productie- of industriële verwerkingscyclus produceert uw bedrijf thermische energie in de vorm van stoom, warm water of hete lucht. Helaas wordt deze energie zelden ten volle benut.

Met het oog op energiebesparing en rentabiliteit is het mogelijk dit energieverlies, ook bekend als “afvalwarmte”, te benutten door middel van warmteterugwinningseenheden.

Met deze warmteterugwinningssystemen kan de opgevangen warmte worden herverdeeld binnen het bedrijf of aan naburige verbruikers. In sommige gevallen kan deze warmtebron ook worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Warmteproductie

Dit is het belangrijkste gebruik van warmteterugwinning. Met behulp van “Organic Rankine Cycle” (ORC) of “Rankine Cycle” (RC) processen is warmteterugwinning al kosteneffectief met afvalwarmte van 140°C. De afvalwarmte wordt omgezet in warmte die ofwel zelf wordt verbruikt binnen het bedrijf of gebouw, ofwel via stadsnetwerken wordt herverdeeld naar naburige gebouwen.

Elektriciteitsproductie

Voor bedrijven met afvalwarmte in de orde van grootte van 300°C en 3 Mw (b.v. glasovens of cementfabrieken) is het mogelijk het verlies om te zetten in elektriciteit met behulp van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Ook hier zal de geproduceerde energie vervolgens door het bedrijf worden verbruikt of aan het net worden verkocht.

Aanzienlijke besparingen

Dit terugwinningsproces biedt aanzienlijke kostenbesparingen voor zowel producenten als gebruikers.

Het temperatuurniveau van de afvalwarmte is een bepalend kenmerk van de terugwinningsstrategie. Hoe hoger de temperatuurniveaus, hoe hoger de terugwinningsratio.

Financiering

Thermische terugwinningsoplossingen zijn kosteneffectieve technologieën met een snel rendement op de investering van vaak 2,5 tot 4 jaar. Om de toegang van Belgische bedrijven tot deze technologieën en kostenverlagingen te vergemakkelijken, biedt Coretec Energy u eersteklas studies, talrijke financieringsoplossingen en een professionele toegang tot de markt van de doorverkoop van energie.

Opslag en herstel

Teruggewonnen thermische energie en/of geproduceerde elektrische energie kan rechtstreeks ter plaatse worden verbruikt of aan een netwerk worden toegevoerd. Opslag van thermische en/of elektrische energie is eveneens mogelijk.

Uw voordelen

2 tot 4 jaar PayBack Time
100% Gegarandeerde beschikbaarheid van het klantenproces
>251 KG vermeden CO²-uitstoot/MWh geproduceerd

VOOR WIE IS THERMISCHE TERUGWINNING BEDOELD?

Deze technologie is vooral gericht op de productie- en verwerkingsindustrie. Deze industrieën hebben vaak te maken met grote hoeveelheden afvalwarmte, zoals stoom of heet water. De meest voorkomende sectoren van activiteit zijn de levensmiddelenindustrie, de chemische en de plasticindustrie, de staalindustrie, enz.

Om een voldoende rendement op de investering te garanderen, moet de fatale warmteterugwinning afkomstig zijn van hete lucht, heet rookgas (>140°C) of overtollig warm water (>80°C). Bovendien moeten de warmtewisselaars ten minste 2500 uur per jaar in bedrijf zijn.