Nieuws

Getuigenis van Eric POSSEMIERS, directeur van MEYER ANTWERP

Coretec Energy

21/04/2022 Aankoopstrategieën

Getuigenis van Eric POSSEMIERS, directeur van MEYER ANTWERP

Vandaag geven we het woord aan een van onze klanten: Eric POSSEMIERS, directeur van MEYER ANTWERP, sinds 1786 gespecialiseerd in kantoorbenodigdheden en – uitrusting.

Toen we in 2020 door Coretec Energy werden benaderd voor ondersteuning en optimalisatie van onze energiekosten, waren we direct geïnteresseerd in hun aanpak. We wisten dat het managen van de inkoop van energie veel werk vergde, zeker omdat deze markt inmiddels erg complex is geworden. We waren er ons terdege van bewust dat er mogelijkheden waren voor optimalisatie, maar de tijd om ons daaraan te wijden ontbrak schromelijk. Aangezien Coretec toezicht houdt en we samen jaarlijks de gedefinieerde strategieën evalueren, weten we dat we de juiste partner hebben gekozen.

Dankzij hun opvolging kon MEYER ANTWERP haar energie uitgaven optimaliseren, wat niet onbelangrijk is gezien de marktontwikkelingen die we vandaag allemaal zien. Uiteindelijk stelt deze samenwerking ons ook in staat om ons te concentreren op onze core business en tegelijk kunnen vertrouwen op deze externe en onafhankelijke partner. »