Nieuws

Getuigenis Marc BESONHE – Instituut Sainte-Marie de Jambes

Coretec Energy

11/10/2019 Biomassa

Getuigenis Marc BESONHE – Instituut Sainte-Marie de Jambes

Er gaat niets boven positieve feedback van een klant! Hieronder vindt u de getuigenis van de heer Marc Besonhé, adjunct-directeur van het Institut Sainte-Marie de Jambes, waar ons team van ingenieurs een warmtekrachtkoppelingscentrale op biomassa heeft geïnstalleerd.

“Het succes van onze biomass-/warmtekrachtkoppelingssite is niet alleen het resultaat van de technische expertise van onze integrator Coretec Energy, maar ook van een reeks menselijke en morele kwaliteiten die van hun ingenieurs echte partners maken. Geen probleem, oplossingen! Een rijke samenwerking, een werk in vertrouwen, een echte uitwisseling van kennis en standpunten: dit zijn de sleutels tot hun… tot ons succes. “