Expertise

Warmtekrachtkoppeling Aardgas

VERBRUIKT U WARMTE EN ELEKTRICITEIT, EN WILT U UW ENERGIEKOSTEN SIGNIFICANT VERLAGEN?


WKK op basis van aardgas kan tegelijkertijd warmte en elektriciteit produceren, zodat het energieverlies beperkt blijft.

De geproduceerde elektrische energie is allereerst voor eigen gebruik, en de thermische energie wordt in het verwarmingscircuit van de site benut.

Het overschot wordt op het openbare distributienet doorverkocht.

De totale energieproductie geeft u recht op groenestroomcertificaten die u kunt doorverkopen tegen de marktprijs of aan Elia.

VOOR WIE IS WKK BEDOELD?

gazelecthermique

Uw site moet op het aardgasnet zijn aangesloten en minimaal 300MWh/jaar elektriciteit en 800 MWh/jaar warmte verbruiken.

industriedistritertiaire

Onze klanten die doorgaans aan deze criteria voldoen zijn industrieën, supermarkten en organisaties in de personenzorg.

Uw voordelen

2 tot 5 jaar PayBackTime
95% Beschikbaarheid
20% CO2-uitstoot vermindering