Nieuws

Energiecrisis: Wat Coretec voor u doet

Energiecrisis: Wat Coretec voor u doet

24/11/2021 Aankoopstrategieën

Niemand kan er nog omheen, de energieprijzen hebben recordhoogten bereikt. 

De ononderbroken prijsstijging die wij dit jaar hebben gekend, heeft de strategieën verstoord die waren uitgestippeld voor ondernemingen die hun posities voor de toekomst moesten bepalen.

In deze bijzondere context vinden wij het belangrijk de balans op te maken van de situatie en na te gaan hoe de gevolgen van de crisis kunnen worden beperkt.

Onze missie?

Het concurrentievermogen van onze zakelijke klanten verbeteren door hun energiekosten te optimaliseren

 • Wij speculeren niet met de energiebudgetten van bedrijven
 • Onze rol is om samen met onze klanten een sourcingstrategie te bepalen op basis van hun verbruiksprofiel en risicogevoeligheid, en om die strategie vervolgens rigoureus uit te voeren

Wat gebeurt er op de markten?

Zwarte Zwaan Theorie

“…de theorie dat een bepaalde onvoorspelbare gebeurtenis met een kleine kans van optreden (in de waarschijnlijkheidstheorie een “zeldzame gebeurtenis” genoemd) en die, als hij zich voordoet, verstrekkende en uitzonderlijke gevolgen heeft, een zwarte zwaan wordt genoemd….” (Nassim Nicholas Taleb (2010). De zwarte zwaan: de impact van het hoogst onwaarschijnlijke)

Na een lange periode van betrekkelijk lage prijzen is er de laatste 12 maanden een ongekende marktsituatie ontstaan, die wordt gekenmerkt door factoren waarvan de combinatie zo onwaarschijnlijk is dat onze statistische modellen er geen rekening mee houden.

Bovendien hebben de meeste leveranciers, gezien de omvang van het risico, hun aanbod aanzienlijk beperkt: geen aanvang van de levering voor meer dan 12 maanden, geen vaste prijs, of zelfs tijdelijk helemaal geen aanbod.

De gasmarkt

Wij ondervinden de gecombineerde effecten van verschillende factoren:

 • Een grote vraag als gevolg van het “post-Covid” herstel
 • Een grote onzekerheid in de voorziening als gevolg van een gecompliceerde geopolitieke context (Rusland)
 • Een laag niveau van reserves, die niet konden worden aangevuld na een relatief koele zomer
 • Een intense speculatie

Vooruitzichten:

De indicatoren geven geen hoop op een verbetering op korte termijn. De markt verwacht echter lagere prijzen voor 23 en 24.

De elektriciteitsmarkt

Hier ook ondervinden we de gecombineerd effect van :

 • Een zeer hoge gasprijzen
 • Een zeer hoge steenkoolprijzen
 • Een onzekerheid over nucleaire voorziening
 • Een explosie van de prijs van CO2-emissierechten

Vooruitzichten:

Net als voor gas wordt verwacht dat het prijsniveau de komende weken hoog zal blijven.  Ook voor de leveringsjaren 23 en 24 wordt een terugkeer naar meer “normale” prijzen verwacht.

Evolutie van de gasprijs in de afgelopen jaren

Evolutie van de gasprijs in de afgelopen 12 maanden

Budgettaire gevolgen voor 2022:

Spotprijzen van meer dan 50 €/MWh zijn te verwachten aan het begin van het jaar. De grondstofprijs vertegenwoordigt ongeveer 76% van de totale rekening.

Evolutie van de elektriciteitsprijzen tijdens de voorbije jaren

 Evolutie van de elektriciteitsprijs tijdens de laatste 12 maanden

Budgettaire gevolgen voor 2022:

Spotprijzen van meer dan 100 €/MWh zijn te verwachten aan het begin van het jaar. De grondstofprijs vertegenwoordigt echter slechts ongeveer 37% van de totale rekening.

Welke strategie stellen we voor?

 • Wij zijn ervan overtuigd dat de markt niet lang op deze niveaus zal kunnen blijven.
 • De veiligheidsmarges die de leveranciers hanteren bij het vaststellen van de prijzen zijn overdreven

Voor klanten die in aanmerking komen voor het klik contract

 • Wij raden aan om spot te blijven voor Q1 2022
 • In maart stellen we op een actieplan naar gelang van de marktomstandigheden

Voor klanten die niet in aanmerking komen voor het klik contract

 • Voor gas is de strategie ongewijzigd. Wij bevelen een variabel TTF 101-contract aan dat gemiddeld goedkoper is dan de vaste prijs voor dezelfde periode.
 • Voor elektriciteit bevelen wij een flexcontract aan voor één jaar, gevolgd door een vast contract voor 23, 24 en 25 zodra de markt dit toelaat.

Neem contact op met uw accountbeheerder voor meer inlichtingen.