Nieuws

Capaciteit” elektriciteitstarief in Vlaanderen… Welke impact voor Wallonië en Brussel?

Vlaamse "capaciteit" elektriciteitstarief uitgelegd

23/06/2022 Artikelen

Capaciteit” elektriciteitstarief in Vlaanderen… Welke impact voor Wallonië en Brussel?

Op 1 juli 2022 zal de facturering van elektriciteit in Vlaanderen veranderen voor huishoudens en kmo’s. Gedeeltelijk zullen de netwerktarieven worden berekend volgens een zogenaamd “capaciteitstarief”. Coretec heeft de details van deze radicale verandering voor u onderzocht.

Hoe is de situatie vandaag?

Het elektriciteitsdistributienetwerk van ons land is ontworpen en gedimensioneerd in een tijd waarin de patronen van elektriciteitsverbruik en -productie zoals wij die nu kennen nog lang niet denkbeeldig waren.
Tot vandaag werden netwerkkosten aangerekend aan residentiële en kleinzakelijke consumenten in de vorm van een vast bedrag per verbruikte kWh op basis van een theoretisch netwerkgebruiksprofiel, dat voor iedereen identiek was. Alleen industriële gebruikers werden in hun distributiekosten de kosten aangerekend die rekening houden met hun stroompieken en dus met de onevenwichten die zij op het net veroorzaken.

Zorgen voor een goed evenwicht van het netwerk

De wereld verandert, en veranderingen in het verbruik als gevolg van warmtepompen in woningen en elektrische voertuigen leiden tot steeds grotere stroompieken die weldra niet meer door het huidige netwerk zullen kunnen worden opgevangen.

De pieken in het net die worden veroorzaakt door de fotovoltaïsche installaties op de daken van veel huishoudens veroorzaken ook evenwichtsproblemen. Om de stabiliteit van het net en, op lange termijn, de goede financiering ervan te garanderen, trachten de netbeheerders de kosten van deze pieken beter door te berekenen aan de gebruikers die ze veroorzaken.

Betalen voor overcapaciteit

Vlaanderen heeft besloten om vanaf begin juli een capaciteitstarief toe te passen voor residentiële en kleinzakelijke verbruikers, dat tot doel heeft de distributiekosten te spreiden op basis van de stroompieken die zich voordoen. Dit betekent dat elke netgebruiker een vast tarief blijft betalen voor zijn “capaciteit” en een variabel tarief voor zijn “capaciteitsoverschrijdingen”.

Waarom in Vlaanderen?

Deze nieuwe manier van tarifering is mogelijk dankzij het wijdverbreide gebruik van slimme meters in Vlaanderen. Het werkelijke verbruik van de klanten kan continu worden gemeten en overschrijdingen kunnen in real time worden opgespoord. Dit maakt deze facturering mogelijk.

Hoe zit het met Wallonië en Brussel?

Hoewel dit mechanisme momenteel niet op de agenda staat, kunnen we er zeker van zijn dat het idee terrein wint naarmate slimme elektriciteitsmeters worden uitgerold in Brussel en Wallonië. Het is waarschijnlijk dat dit “capaciteitstarief” binnen enkele jaren ook op de tafel van de Waalse en Brusselse regeringen zal liggen. Dit zal de Waalse en Brusselse KMO’s er op hun beurt toe aanzetten de instrumenten in te voeren waarmee zij hun verbruik in real time kunnen controleren en bijzonder dure onnodige pieken kunnen vermijden.

Vandaag voorbereiden

Coretec heeft altijd KMO’s ondersteund bij hun energiebeheer, maar de laatste jaren zijn onze activiteiten verschoven naar energiebeheersingsoplossingen en -processen. Onder meer monitoring, zonnepanelen, relighting en laadstations voor elektrische voertuigen zijn toegevoegd aan ons gamma van oplossingen om de energiefactuur te verlagen.

Zo begeleiden onze teams dagelijks Waalse en Brusselse KMO’s bij hun energietransitie en de beheersing van hun energiekosten. Wij bereiden hen nu al voor op de toekomstige aanpassingen, op energiegebied, die ons land in de komende jaren zal doormaken.