Expertise

Biomassaketel

WILT U UW ENERGIEKOSTEN VERLAGEN MET GEBRUIK VAN EEN ALTERNATIEVE BRANDSTOF?


Met biomassaketels kan warmte worden opgewekt door verbranding van hout. Er kunnen verschillende typen brandstof worden gebruikt, zoals houtspaanders of -snippers, zaagsel, pellets, … Ook kan plaatselijk geproduceerd houtafval nuttig worden gemaakt. Dit type ketel is volledig automatisch (toevoer, verwijderen van as,…) en biedt evenveel comfort als een traditionele ketel.

Hebt u belangstelling voor elektriciteitsproductie op basis van hout? Wij bieden ook WKK op biomassa.

De prijs van de brandstof blijft stabiel en is lager dan die van olie.

Consumenten kunnen zich verenigen in een warmtenet om een warmtebron te delen.

Het onderhoud van aangepaste ketels voor de tertiaire sector kan door laaggekwalificeerd technisch personeel worden uitgevoerd.