Nieuws

Volledige revisie van de motor in de Thermen van Spa

Coretec Energy

18/12/2019 Warmtekrachtkoppeling

Volledige revisie van de motor in de Thermen van Spa

In 2010 hadden de Thermen van Spa een beroep gedaan op Coretec Energy voor de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale. Sindsdien heeft de installatie dankzij ons onderhoudsteam 50.000 bedrijfsuren bereikt. Een volledige revisie van de motor is dan nodig om 50.000 nieuwe uren elektriciteit en warm water productie voor de zwembaden te herstarten. Met deze nieuwe missie, die ons ook is toevertrouwd, geven de Thermen van Spa opnieuw blijk van hun vertrouwen in Coretec Energy en haar teams: wij zijn trots en vereerd!