Expertise

SUPERVISIE

Hebt u een WKK-installatie of fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd en wilt u real time de technische en economische gegevens daarvan volgen?

 


Met de door Coretec Energy geboden supervisieservice kunt u continu het functioneren van uw installaties bewaken. Wij garanderen u dat de verzamelde informatie grondig wordt gevolgd, zodat het economische rendement van uw technologie kan worden geoptimaliseerd. Of het nu om WKK-installaties of fotovoltaïsche systemen gaat, het is essentieel om hun dagelijks functioneren te begrijpen, zodat een snelle reactie kan worden gegeven op elk disfunctioneren. Via een systeem van monitoring op afstand verzamelt ons supervisieteam de gegevens en parameters van uw apparatuur, en levert het u een gedetailleerd verslag op maat. Dit rapport helpt u om de financiële opbrengst van uw installatie te berekenen.

 

Voor WKK:

  • Een monitoringrapport dat de technische en economische gegevens van uw installatie in detail analyseert.
  • Een Dashboard dat online beschikbaar is en een real time overzicht geeft van de prestaties van uw installaties.

 

Voor fotovoltaïsche systemen:

  • Een jaarlijks supervisierapport dat alle gegevens betreffende uw zonnepanelen bijeenbrengt.
  • Een omvattend systeem voor meting van elektriciteit waarmee uw energieverbruik en -productie in detail kunnen worden geanalyseerd. Zo kunt u, hetzij met de hand, hetzij via een geprogrammeerde automaat, uw energieverbruik aanpassen om uw productie optimaal te benutten.