Nieuws

Strategie en beheer van certificaataankopen CO₂

Oplossing voor CO2 certificaten professioneel te beheren

14/12/2021 AankoopstrategieënArtikelen

Strategie en beheer van certificaataankopen CO₂

Coretec Energy biedt een gepersonaliseerde en uitgebreide ondersteuningsdienst voor de optimalisering van de aankoop van CO2-certificaten in het kader van het Europese ETS-mechanisme.

Door de vermindering van de gratis CO2-quota moeten veel bedrijven die vroeger een overschot op de markt hadden, nettokopers van CO2-certificaten worden. Dit betekend ongetwijfeld een nieuwe en belangrijke financiële uitdaging.

Bij de aankoop van energie wordt de prijs van de energie op het moment van aankoop vastgesteld en de betaling uitgesteld totdat de energie wordt verbruikt. Bij de CO2-certificaten aankoop vindt de betaling plaats op het moment van aankoop zelf.

Daarom is het voor ondernemingen van belang hun aankopen te voorzien en te spreiden met het oog op geplande deadlines. Last-minute-aankopen stellen bedrijven bloot aan mogelijk buitensporige prijzen in geval van een tekort aan certificaten op de markt, en zelfs aan hoge boetes indien de vereiste certificaten niet binnen de inleveringstermijn worden verkregen.

Als officiële tussenpersoon, geregistreerd in het Europese register, begeleid Coretec Energy haar klanten bij de bedenking en uitvoering van hun jaarlijkse strategie voor de aankoop van CO2-certificaten. Zo kunnen we risico’s en kosten die met deze nieuwe situatie gepaard beperken.

 

HET BEPALEN EN UITVOEREN VAN EEN DYNAMISCHE INKOOPSTRATEGIE

Coretec Energy biedt een dynamische inkoopstrategie aan. Dankzij een proactief prijsmechanisme houden we de kosten van CO2-certificaten en de bijbehorende risico’s onder controle.

Een transparante inkoopstrategie is gebaseerd op twee elementen: Een spreiding van de aankopen over de tijd om het risico te beperken, en het gebruik van een CAP § FLOOR* op de certificaatprijzen als trigger voor prijsstelling.

Elke onderneming heeft specifieke behoeften en risicoprofielen die in de loop van de tijd kunnen variëren. Ze zijn afhankelijk van de langetermijnvooruitzichten en de bedrijfsactiviteit. Daarom bepalen wij eerst, samen met de cliënt, de mechanismen die nodig zijn om de daarmee verbonden risico’s en opportuniteiten te identificeren.

Het resultaat van de aankoopstrategie hangt af van het gekozen risicoprofiel. Het zal bepalen hoe de aankoop van certificaten en de te verwerken deelhoeveelheden (bv. 25%) in de tijd moeten worden gespreid.  Op deze basis ontwerpen wij het mechanisme dat als referentie zal dienen voor de aankoop van de certificaten. Daarvoor gebruiken we een beproefd protocol dat laat ons toe de administratieve en financiële procedures op een volledig veilige manier te beheren.

Omdat cashflow ook een prioriteit is, biedt Coretec Energy ook een optionele dienst aan voor de opslag van certificaten. Zo kunt u uw cashflow organiseren.

* Het CAP en FLOOR zijn vooraf afgesproekn prijsdrempels ter bescherming tegen scherpe dalingen of stijgingen van de prijs van CO2-certificaten op de markt.

 

ONS GEDETAILLEERD AANBOD

Een dynamische aankoopstrategie

 • Persoonlijke service en follow-up:
  • Wekelijkse mededeling van CO2-marktprijzen
  • Maandelijkse of driemaandelijkse follow-upvergadering naar keuze
  • Follow-up en informatie van klante over de ontwikkeling van het wetgevingskader
 • Bij elke nieuwe aankoopperiode: mededeling over de vaststelling van de CAP & FLOOR voor de komende periode
 • Spreiding van het risico door spreiding van de orders in de tijd. Hoe vaker u koopt over het jaar, hoe dichter u bij het jaargemiddelde komt.
 • Monitoring van de CO2-markt om de ideale koop-/verkoopperioden te adviseren
 • Jaarlijkse beoordeling en conclusies van de toegepaste strategie

Operationeel beheer van de aankoop van CO2-certificaten op een veilige manier

 • Administratieve steun voor de uit te voeren transactiemodaliteiten
 • Verhandeling van certificaten om de beste aankoopprijs te garanderen

 

FACULTATIEF: FINANCIERINGSDIENST VOOR CASHFLOW BEHEER

Samen met onze partner BNP Paribas Fortis kunnen wij certificaten opslaan voor onze klanten. Op die manier nemen we op ons de betaling van de facturen tijdens de fase tussen het besluit tot aankoop en de uiterste datum voor inlevering van de CO2-certificaten op het Europese platform. Zo kunt u uw certificaten vooraf kopen in overeenstemming met uw strategieën maar ook uw cashflow optimaliseren.