Nieuws

Groen licht voor de Phoebus piloteenheid

Nieuwe wending in het project

12/11/2016 Diverse

Binnen het Phoebusproject, dat in het kader van het Marshallplan met steun van het Waals Gewest wordt uitgevoerd, hebben Certech, de VUB en Coretec Engineering samengewerkt om een unieke technologie te ontwikkelen waarmee uit afval synthetische brandstof kan worden geproduceerd.

Dit project heeft een nieuwe wending gekregen. De onderneming Comet Traitements heeft namelijk 1,1 miljoen euro geïnvesteerd om op zijn site in Obourg een piloteenheid te ontwikkelen, die in juni 2017 operationeel moet zijn.

Het gaat om een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze technologie, waaruit een industriële faciliteit moet voortkomen die evenveel elektriciteit produceert als 10.000 Waalse huishoudens verbruiken, en die bovendien werkgelegenheid schept.