Nieuws

Negatieve gasprijs: welke impact op uw factuur?

Waarom zijn de gasprijzen negatief geworden?

30/11/2022 ArtikelenNiet gerubriceerd

U heeft het waarschijnlijk overal in de pers gelezen: op 24 oktober 2022 gingen de Nederlandse TTF-spotgasprijzen negatief op de groothandelsmarkten. In dit artikel ontcijfert het Coretec Energy team dit nieuws, de oorzaken ervan en de directe gevolgen voor uw energierekening.

 

Waarom zijn de gasprijzen negatief geworden?

Jullie weten dat de gasprijzen gevoelig zijn voor de actualiteit. In Oktober hebben verschillende factoren echter bijgedragen tot de kalmering van de markten en hebben zij de spotprijs van gas rechtstreeks doen dalen.

  1. Hoger dan verwachte temperaturen
  2. Een algemene daling van het verbruik
  3. De gasreserves in Europa zijn voor meer dan 94% gevuld en de opslaginfrastructuur bereikt haar grenzen.

Deze combinatie van factoren heeft tot enkele uitzonderlijke situaties geleid. 

Zo kon door Europa gekocht gas dat aan de haven van Cadiz in Spanje werd geleverd, niet worden geleverd omdat de voorraden van de haven vol waren. Het kon ook niet worden omgeleid naar de haven van Marseille wegens gebrek aan infrastructuur. De LNG-tankers moesten daarom op zee wachten. De logische reactie zou dan zijn geweest om de productieketen te stoppen om het aanbod te verminderen, maar dat zou meer hebben gekost dan het gas tegen een negatieve prijs te verkopen. De gasprijzen waren dus niet alleen dalend, maar ook een uur lang negatief.

 

Wat zijn de gevolgen voor de facturen van onze klanten?

Ondanks het feit dat de prijzen een uur lang negatief waren, was deze daling te kort om de marktprijs echt te beïnvloeden. Ondanks deze daling bedraagt de gemiddelde spotprijs voor oktober dus 80,96 euro/MWh. 

Deze daling krijkt u uiteraard te zien op uw factuur en deze zal rechtstreeks afhangen van uw contractuele formule. 

Laten we 3 contractformules vergelijken op basis van de TTF-index, de meest verspreide index op de Europese gasmarkt. Voor een beter begrip van dit artikel kunt u op uw contract kijken. Daar vindt u de referentiemarkt van uw gaslevering (SPOT, TTF101, TTF103…). 

  1. Spot: staat voor producten dat worden gekocht voor levering op de volgende dag of dezelfde dag. In tegenstelling tot futures, die worden gekocht voor levering over een langere vaste periode.
  2. TTF 101: staat voor het gemiddelde van de prijzen van de vorige maand voor levering in de volgende maand. 
  3. TTF 103: staat voor het gemiddelde van de prijzen van de vorige maand voor levering in het volgende kwartaal. 

TTF Spot, TTF 101 en TTF 103 – wat is het verschil?

TTF Spot, TTF 101 en TTF 103 - wat is het verschil?

Laten we teruggaan naar ons voorbeeld van de prijsdaling in de maand oktober. Deze daling is zichtbaar in de evolutie van de spotprijzen. 

Als u een TTF101 formule heeft, wordt uw prijs vastgesteld en elke maand geïndexeerd op de laatste dag voor de maand van levering. Het effect van de verlaging wordt zichtbaar vanaf november 2022, die wordt berekend op basis van de gemiddelde maandprijs van de maand oktober.

Als u een TTF103-formule heeft, wordt uw prijs elk kwartaal vastgesteld en geïndexeerd op de laatste dag voor het leveringskwartaal. De prijzen voor oktober, november en december werden derhalve vastgesteld op basis van het gemiddelde van de kwartaalprijzen voor september. In dit geval kan het effect van de verlaging vanaf januari 2023 merkbaar zijn. 

Is het dan beter om een spotcontract, een TTF101 of een TTF103 te hebben? Aan het eind van het jaar heeft de TTF103 de hoogste prijs van de drie. Als we daarentegen kijken naar de zomerperiode, waarin we een constante prijsstijging zagen alvorens eind augustus een piek te bereiken, maakte de formule TTF103 het mogelijk de prijs vast te stellen op basis van het gemiddelde van de noteringen voor de maand juni voor levering in het volgende kwartaal, d.w.z. juli, augustus, september. De voordeligste formule hangt af van de marktsituatie.

De waarden in de onderstaande tabel worden toegekend op basis van de beste formule volgens de marktsituatie. De index met de laagste score is de meest interessante index:

Markt Dalende markt Vaste markt Stijgende markt
TTF Spot 1 2 3
TTF 101 2 2 2
TTF 103 3 2 1

De conclusie is duidelijk. In een volatiele markt krijgen alle drie markten dezelfde 6 scoren. 

 

Hoe zit het met de gasleveringen voor volgend jaar?

Zoals in de eerste alinea uiteengezet, is deze daling uitzonderlijk. Het zijn vooral het gasverbruik en de temperatuur van de winter die de marktprijzen zullen bepalen. Eigenlijk is de winter in Europa nog niet echt begonnen. De vrees voor 2023 blijft groot en onderstaande grafiek illustreert deze aanhoudende vrees. 

Helaas heeft de scherpe daling van de spotprijzen geen significante invloed gehad op de prijs van de gasleveringen in 2023. In feite is de TTF-spotprijs vooral gedaald door de massale invoer van vloeibaar aardgas en de gunstige weersomstandigheden. Bovendien is het risico van tekorten deze winter gewoon verschoven naar volgend jaar, wat de relatief hoge noteringen voor 2023 ten opzichte van de huidige gemiddelde spotprijs verklaart. 

Hoe zit het met de evolutie van TTF Spot VS TTF 2023?

Hoe zit het met de evolutie van TTF Spot VS TTF 2023?

 

Coretec Energy tot uw dienst

Onze specialisten volgen de markt met de grootste aandacht en proberen voor elk van onze klanten mogelijke kansen te grijpen. Als u vragen hebt over uw contract, de evolutie ervan of de referentiemarkt, aarzel niet contact op te nemen met uw contactpersoon bij Coretec.

 

Het Coretec Energy team