Expertise

INSTALLATIE & REALISATIE

CORETEC STELT ALLES IN HET WERK OM UW PROJECTEN OP DE BESTE MANIER TE CONCRETISEREN, VOLGENS STRIKTE INTERNE VOORSCHRIFTEN.


Voor elk project stellen wij een team-op-maat samen, dat bestaat uit onze meest adequate personeelsleden. Het projectteam bestaat uit een projectmanager en één of meer onderzoeksingenieurs. De eerste staat garant voor de kwaliteit van de installatie en is uw enige aanspreekpunt, terwijl de laatsten de besprekingen met de onderaannemers zullen voeren en de uitvoering van het project zullen monitoren tot aan de definitieve oplevering.

 

Wanneer uw opdracht is ontvangen, wordt automatisch een bijeenkomst georganiseerd voor de overdracht van informatie. Daarin stelt onze commerciële dienst de speciale projectgroep op de hoogte van alle bijzonderheden van uw project. Deze gegevens worden vervolgens zorgvuldig geanalyseerd in gedetailleerde onderzoeken en risicoanalyses, en daarna geconcretiseerd in de opstelling van plannen, specificaties en bestekken, waarmee leveranciers en onderaannemers kunnen worden geconsulteerd. Dit zijn professionele, ervaren ondernemingen die wij zorgvuldig selecteren en regelmatig aan interne evaluatie onderwerpen.

 

Vervolgens coördineren wij de uitvoering van de werkzaamheden en controleren de installatie van de bestelde apparatuur.

 

Wanneer het einde van de werkzaamheden nadert en de installatie in bedrijf is gesteld, verrichten wij een controle op de prestaties daarvan. Deze fase eindigt met de (voorlopige en vervolgens definitieve) oplevering van de installatie. Uw dossier komt dan in handen van ons onderhoudsteam dat belast wordt met de verschillende werkzaamheden (reparatie, herstel, revisie,…) die een lange levensduur van uw apparatuur moeten verzekeren.