Expertise

GROTE ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE

Heeft uw energierekening een grote impact op uw ondernemingsbeleid, en wilt u deze maximaal verlagen?


Voor uw onderneming bieden wij een semidirecte (POWER-XL) of directe (TRANSPARENCY) benadering op de groothandelsmarkt, bij zowel de verkoop als de aankoop van energie.

 

Bij de POWER XL benadering stellen wij met een leverancier een leveringsovereenkomst op die de levering van een bepaald volume garandeert, en grijpen wij samen met u volgens een vooraf bepaalde strategie de kansen die de markt biedt. Deze strategie bestaat in het verkleinen van het risico van fluctuaties in de markt, door de aankopen te verdelen over verschillende vervaldata. Daartoe bepalen wij een strategie van ‘clicks’ (bepaling van de prijs voor het totale volume of een deel daarvan) op basis van de budgettaire doelstellingen van de klant. Deze passen wij vervolgens toe naarmate kansen worden waargenomen door onze experts die de markt permanent volgen.

Bij de TRANSPARENCY  benadering stellen wij u een echte ‘trading desk’ ter beschikking, waarmee u uw eigen aankoopstrategie direct bepaalt. U beschikt over een transparant beeld van de transacties die er worden verricht. Coretec begeleidt u met zijn team van specialisten bij de optimale vaststelling van een mix van SPOT et FORWARD strategieën, waarbij uw interne ‘risk management’ beleid wordt gevolgd. Wij kunnen u zelfs begeleiden bij het uitbesteden van de balancing.

Een gemengde strategie van aankoop en verkoop (SPOT en FOWARD) op basis van semidirecte of directe toegang tot de groothandelsmarkt.

Minimalisatie van het risico: Het risico van speculatie wordt sterk verminderd door de aanwezigheid van het budgettaire plafond (CAP en FLOOR). Uw uitgaven kunnen immers niet hoger zijn dan het budget dat wij vooraf gezamenlijk hebben bepaald.

Regelmatige bijeenkomsten waarin de balans wordt opgemaakt van uw situatie in termen van aankoop, budget en vervaldata. U wordt dus tijdens uw volledige traject begeleid door experts op dit terrein.