Nieuws

De verwarmingsinstallatie van Solarec is klaar

Coretec Energy

17/09/2021 Warmtekrachtkoppeling

De verwarmingsinstallatie van Solarec is klaar

Na vier maanden bouwtijd voltooit het projectteam van Coretec Energy de indienststelling van de nieuwe gecentraliseerde stookruimte op de site van Solarec Baudour (provincie Henegouwen). Dit ketelhuis omvat een 6 MW-ketel, een 2,5 MW-ketel en 2 thermische opslagtanks van elk 60 m³.

Hiermee is een belangrijke fase van het project afgerond!

#Baudour #Henegouwen #België